Фабрика за храна и танци | Резервирай | Reserve

Общи условия за резервация


  1. Използвайте онлайн формата за резервация в сайта ни, пишете ни на E-mail rawnishta@yahoo.com или позвънете на номер 0895516822 - за допълнителна информация;
  2. След като получим и обработим Вашата заявка ще Ви изпратим мейл -потвърждение
  3. Потвърдена резервация следва да се заплати в размер на 60% от стойността на пакета в срок от 5 дни;
  4. При промоционални пакети се заплаща 100 % от стойността на пакета.
  5. Резервации за периода 20.12.2019 - 10.01.2020 се заплаща 100 % от стойността на пакета.
  6. Ако има по-малко от 20 дни до датата за настаняване, тогава плащането става в първия работен ден след потвърждението на резервацията;
  7. За резервации през официални почивни дни и тематични вечери не се прилага отстъпка.
  8. При желание за резервация на повече ,от обявените в сайта, възрастни и деца , в една стая , моля направете писмено запитване на rawnishta@yahoo.com


Условия за анулация


  1. Всички предплатени резервации са без право на анулация
  2. 'Фабрика за храна и танци' запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства, като за това не дължи неустойки.

2.1 При форсмажорни обстоятелства ,лицата направили авансово плащане по резервация, могат да променят периода на резервацията, след съгласуване с хотела.ЗАБЕЛЕЖКА :

запазваме правото си да внасяме промени в пакетната услуга


Условия за настаняване

Начин на плащане

Приемаме плащания в брой, по Банков път, с Кредитна/Дебитна карта: VISA, MAESTRO, MasterCard, PayPal


ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Използва активно така наречените Бисквитки (Cookies), за да събира данни от посетителите си. Тази информация ни е нужна, за да подобрим предлаганите от нас услуги и да анализираме статистика от поведението на нашите потребители. Така ние можем да подобрим значително нашата работа и качеството на предлаганите от нас услуги и продукти. При първо посещение, вие имате възможността да се съгласите или откажете с използването на Бисквитки на вашият браузър. За да се съгласите, моля кликнете на бутона 'Съгласен съм' в изкачащото поле. Можете да се откажете чрез натискане на бутона 'Отказвам' или в управлението на Вашият профил.

GDPR РЕГЛАМЕНТ

GDPR е нов регламен, който влиза в сила от 25.05.2018 година. Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите. Предприели сме нужните действия съгласно Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всички потребители използващи нашият сайт имат възможността лесно и бързо да управляват данните и информацията, които оставят за съхранение на нашият сървър при подаване на резервация. По всяко време може да поискате извлечение за това, какви данни се съхраняват при нас за вас и/или вашият профил

Ние използваме данните за да обработваме Вашите резервации и тяхното потвърждение, като гарантираме, че Вашите данни няма да се използват от трети страни без Вашето съгласие. Ако не желаете Вашите данни да се съхраняват при нас след получаване на Вашата поръчка, може да изтриете профила си и/или информацията, която сте оставили при нас по собствено желание. Ако изпитвате трудности и не можете сами да се справите, моля свържете се с нас на rawnishta@yahoo.com, за да ви съдействаме. Подробна информация за GDPR регламента може да научите от тук https://www.eugdpr.org/

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При възникване на спор клиентът/потребителят може да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва. На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517.

За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа на ЕС за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, която предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да постигнат извънсъдебно уреждане на споровете, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки платформата за ОРС, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора, към който да отнесат спора и който да намери решение на жалбата им. Платформата за ОРС е достъпна тук: http://ec.europa.eu/odr .

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.X

Свържи се с нас :