"Фабрика за храна и танци" - Контакти

27 км. от гр. Пловдив в посока Първенец - Храбрино - Дедово и на 1250 м. надморска височина!

ул. Равнища Запад, с. Дедово, п.к. 4106, в.з. "Равнища"

0895 51 68 22 rawnishta@yahoo.com Facebook Instagram Youtube

ВНИМАНИЕ! За да не отидете Маданско (с. Равнища) в GOOGLE MAPS и устройства за навигация изписвайте ДЕДОВО пощенски код 4106

X

Свържи се с нас :